top of page

Salona noteikumi

  • Lūdzam cienīt citus salona apmeklētājus un salonā uzvesties klusi un mierīgi.

  • Klienta pienākums ir būt godīgam pret meistaru par savu matu, nagu, sejas ādas vēsturi, kā arī brīdināt par alerģijām vai grūtniecību, ja to var ietekmēt procedūras specifika.

  • Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, saņemot pakalpojumu, ir jābūt vecāka vai aizbildņa pavadībā, vai arī jāuzrāda parakstīta vecāku vai aizbildņa piekrišana par pakalpojuma saņemšanu.

  • Ja neesiet apmierināts ar saņemtā pakalpojuma kvalitāti, lūdzam sūdzības izteikt uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas vai ne vēlāk kā 24h pēc, pretējā gadījumā sūdzības netiek ņemtas vērā.

  • Ja par neierašanos uz procedūru netiek paziņots vismaz 2h iepriekš vai vispār nepaziņojiet, tad nākamo reizi apmeklējot mūsu skaistumkopšanas salonu pieprasām veikt apmaksu 50% apmērā arī par procedūru, kuru neapmeklējāt. Ja klients vairāk kā 2x atsaka pierakstu vai nepaziņo par neierašanos, salonam ir tiesības klientu vairāk neapkalpot.

  • Vienmēr cenšamies būt saprotoši, ja klients kavē kādu apstākļu dēļ. Šādos gadījumos lūgumus salonu informēt savlaicīgi, ja zināt, ka kavēsiet. Ierašanās vēlāk kā 15min pēc pieraksta sākuma var samazināt jūsu pakalapojuma laiku. Ja ierodaties vēl vēlāk, nevaram jums garantēt procedūras norisi.

  • Skaistumkopšanas salonam ir tiesības mainīt darba laiku, cenrādi, iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citas ar skaistumkopšanas salona darbību saistītas lietas.

bottom of page